Bò Sirloin Hitachi Wagyu A5 Bò đầu bảng

Sku: NKB001KR11063

Available on backorder

5.250.000 

SỐ LƯỢNG