Đùi sau không xương Serrano – Jamon serrano Boneless(7Hermanos)

Sku: NKB001KR11087

Available on backorder

1.200.000 ₫/kg

SỐ LƯỢNG