Đùi trước không xương > 36 tháng – Paleta Boneless Shoulder Plata 2-3kg(Marcial)

Sku: NKB001KR11103

Available on backorder

1.950.000 ₫/kg

SỐ LƯỢNG