Đùi trước không xương 24 tháng – Paleta Boneless Shoulder 2-3kg(Deraza)

Sku: NKB001KR11105

Available on backorder

1.850.000 ₫/kg

SỐ LƯỢNG