Nạc nọng heo/Diềm má (Jowl Meat) cắt lát – khay 250g

CÒN HÀNG

190.000 

SỐ LƯỢNG