Đùi sau không xương 24 tháng – Jamon Boneless 4-5.5kg(Deraza)

Sku: NKB001KR11081

Available on backorder

2.100.000 ₫/kg

SỐ LƯỢNG