Đùi trước không xương 36 tháng – Paleta Boneless Shoulder 2.5-3kg (Joselito) Hộp gỗ

Sku: NKB001KR11107

Available on backorder

4.280.000 ₫/kg

SỐ LƯỢNG